Strona główna » Niezbędnik kulturowy » fandom

fandom

Cyberprzestrzeń jest nieodzownym elementem życia i funkcjonowania młodego człowieka, a Internet swoistym jego „oknem” na świat. Faktem jest, że coraz większe obszary życia, w tym realizacja więzi społecznych przenosi się ze świata realnego, „analogowego” do światów wirtualnych. Tym samym do tak zwanych fandomów. Fandom jako określenie społeczności fanów, niegdyś stosowane było jedynie w odniesieniu do cyberprzestrzennych aktywności miłośników fantastyki (anime, fanart). Współcześnie jednak znacznie poszerzyło swoje znaczenie i używane jest również w odniesieniu do uczestników inkluzywnych i ekskluzywnych grup wirtualnych występujących na łamach mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, TikTok, Vkontakte, etc.). Poprzez fandom rozumie się grupy fanów, pasjonatów, wielbicieli, czyli osoby skoncentrowane wokół idei, zainteresowania czy celu. Osoby te łączy wirtualna realizacja wspólnych zainteresowań oraz partycypacyjne zaangażowanie, które urzeczywistnia się w cyberprzestrzeni.

Fandomy często powiązane są z poradnikami internetowymi, a także blogami, vlogami i stronami WWW. Użytkownikiem fandomu jest więc każda osoba, która aktywnie współuczestniczy w „życiu” i funkcjonowaniu tematycznych grup społecznych – fandomów w cyberprzestrzeni. Fandomy umożliwiają asynchroniczną i aterytorialną komunikację użytkowników, a narracje w nich prowadzone są płynne i heterogeniczne. Kondensują one różne doświadczenia, wyobrażenia i konstrukty myślowe użytkowników, którzy skupieni są tematycznie wokół konkretnego zagadnienia, osoby czy rzeczy. Dają możliwość weryfikacji wiedzy, pozyskiwania nowych informacji oraz wsparcia i poradnictwa. Uczestnicy fandomów mogą podejmować dyskusje, wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, udostępniać, replikować i przekazywać własne lub dostępne w Internecie materiały innych bywalców cyberprzestrzeni a także udostępniać relacje „na żywo”, streamy, live’y.

Opracowanie: Bartłomiej Kotowski

Zob.  fandom na https://www.fandom.com/explore-pl?uselang=pl.

 

Źródło: https://www.fandom.com/explore-pl?uselang=pl.

 

Szukaj hasła

Generic selectors
Exact matches only
Szukaj
Szukaj
Post Type Selectors