Wydarzenia

W ciągu ostatnich tygodni zdawaliśmy relację z naszej aktywności badawczo-edukacyjnej na ziemi włoskiej. W dniach 5.03. 2024 r. – 20.03.2024 r. zespół projektu „Młoda polszczyzna na styku kultur – promocja, wiedza, edukacja” – finansowanego przez NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – pod kierunkiem dr hab. Anny Wileczek, prof. UJK wraz z mgr Anitą Jagun, PhD oraz Zuzanną Bogucką, PhD z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży przemierzył tysiące kilometrów, zrealizował 6 godzin wykładów, 12 godzin warsztatów i odbył 3 spotkania z kadrą naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu w Bari, Genui i Turynie. Na listach obecności podpisało się łącznie 212 osób, pozyskaliśmy 116 ankiet w języku polskim i włoskim. Obserwowaliśmy duże zainteresowanie językiem młodych pokoleń, który przekroczył granice języka środowiskowego i stał się istotnym kodem współczesnej kultury popularnej. Z perspektywy kontrastywnej teza ta nabiera dodatkowego uzasadnienia. W dodatku – jak deklarują w ankietach młodzi Polacy mieszkający we Włoszech i Włosi poznający język polski, a także lektorzy i tłumacze, uczestniczący w naszych zajęciach i badaniach – jest to odmiana języka i styl komunikacji, który „warto poznawać”, bo „język młodego pokolenia odzwierciedla zmiany w podejściu do życia, które zachodzą w danym społeczeństwie. Młodzi ludzie bardzo kreatywnie podchodzą do tworzenia kultury i języka danego kraju”. Serdecznie dziękujemy prof. Alessandro Ajresowi, dr Karolinie Kowalcze, dr Urszuli Marzec za wspaniałą organizację spotkań, dyr. Agnieszce Stefaniak-Hrycko i p. Marcie Chmielewskiej z PAN w Rzymie za wsparcie w badaniach i artykuł o projekcie. Przyszła pora na mozolną weryfikację ankiet i analizy naukowe. O wynikach opowiemy już we wrześniu w Rzymie. A tymczasem arrivederci!

 

 

Wizyta z wykładem i warsztatami na Università degli Studi di Torino była ostatnim punktem do realizacji w ramach jednego z zadań projektu Młoda polszczyzna na styku kultur – promocja, wiedza, edukacja (NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Koordynatorką spotkanie była dr Urszula Marzec, ale podczas spotkań towarzyszyła nam także prof. Krystyna Jaworska, szefowa Katedry Polonistyki w Turynie oraz prof. Matteo Milani (dyrektor Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne). Szczególne podziękowania należą się prof. Dario Proli za brawurowe tłumaczenie wykładu na temat komunikacji najmłodszych pokoleń. Studenci, którzy bardzo licznie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i do tego „wypracowali” ciekawy materiał porównawczy zasługują na wielkie brawa!

Kolejne dni w Genui upłynęły na prezentacji „młodej” polszczyzny studentom uczącym się języka polskiego oraz włoskim polonistom (wykładowcom i tłumaczom). Wykład o komunikacji najmłodszych pokoleń (Anna Ewa Wileczek) oraz warsztaty na temat anglojęzycznych źródeł polskiej i włoskiej młodomowy oraz aplikacji interaktywnych przydatnych w edukacji językowej ( Anita Jagun) były ilustrowane bardzo interesującymi filmikami, przygotowanymi na potrzeby naszego projektu (realizacja Dominika Czarnota-Zdybicka, Uniwersytet Otwarty UJK oraz Marek Picheta i Damian Ołownia, Uniwersyteckie Centrum Mediów UJK). Wspaniale, że Polonistica a Genova – Polonistyka w Genui uczestniczy w naszym projekcie (NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). I jest w dobrych rękach – prof. Laury i dr Karoliny!

 

12 marca zespół projektu opuścił Uniwersytet w Bari i związanych z nim wspaniałych polonistów: prof. Alessandro Ajresa i Agnieszkę Tas i przebył do Genui. Po spotkaniu z prof.Laurą Quercioli-Mincer, dr Karoliną Kowalcze oraz studentami związanymi z Katedrą Polonistyki na Uniwersytecie w Genui wyruszyliśmy na wspólne zwiedzanie miasta. Był czas na opowieści o miejscach, ludziach, relacjach, o przeszłości i teraźniejszości, o językach i motywacjach do ich poznawania. Byliśmy pod opieką wspaniałej cicerone – Fabrizia Scortecci. Dziękujemy! To był wspaniały, integrujący dzień.

 

Zespół projektu „Młoda polszczyzna na styku kultur – promocja, wiedza, edukacja „- NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – w składzie Anna Wileczek (kierowniczka projektu), Alessandro Ajres, Anita Jagun, Zuzanna Bogucka w dniach 05-12.03.2024r. pracuje na Università degli Studi di Bari Aldo Moro — Italiano. Odbywają się spotkania ze studentami i wykładowcami, zbieramy dane ankietowe, konsultujemy nowe zjawiska językowe w polskim i włoskim dyskursie młodzieżowym. O7.03. i 08.03 włoscy studenci kursu języka i literatury polskiej uczestniczyli w wykładzie na temat: „Język i komunikacja najmłodszych pokoleń” oraz warsztatach. Byli bardzo aktywni i z entuzjazmem wykonywali wszystkie zadania. Okazało się, że język angielski jako narzędzie do kreowania nowych słów dominuje w slangu zarówno polskim, jak i włoskim, ale już kontekst kulturowy „cieniuje” znaczenia.

 

To już ostatni dzień wizyty Partnerów projektu „Młode słowa na styku kultur” w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pora na podsumowania i notatki. Jeszcze tylko wizyta w Muzeum Zabawek i Zabawy i pora, aby „wsiąść do pociągu (bynajmniej nie) bylejakiego”… Alessandro Ajres (Bari), Karolina Kowalcze( Genua), Urszula Marzec (Turyn) stali się nam bardzo bliscy. Świetnie nam się pracowało. Dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację tej wizyty. Pozdrawiamy tez Współpracowników z Accademia Polacca w Rzymie z p. Dyr. Agnieszką Stefaniak-Hrycko ❤️

 

 

Kolejny projektowy dzień upłynął pod znakiem spotkań na Wzgórzu Zamkowym. Atywności związany z Festiwalem Herlinga Grudzinskiego, makiety wystaw na temat pisarzy, piękne przedmioty i wnętrza zachwyciły naszych włoskich Partnerów. Od p.dyr. – Ewa Chabielska-Tyndyk – i jej wspaniałych Współpracowników wyszliśmy pełni pomysłów na współpracę. Potem audycja w Radiu Kielce i wieczorny seans „Chłopów”.

 

 

Za nami trzeci (tym razem mikołajkowy) dzień wizyty naszych partnerów z Włoch, który był zdominowany przez „robocze” spotkania i dyskusje członków zespołu projektowego. Podczas wielogodzinnego spotkania ustaliliśmy szczegółowy plan realizacji kolejnych zadań projektowych. Najwięcej czasu poświęciliśmy wypracowaniu metodologii badań młodomowy na styku polskiej i włoskiej kultury. Odbyła się również prelekcja mgr Anity Jagun (SD UJK, ILiJ UJK): „Aplikacje Internetowe i AI w badaniach dyskursu oraz w edukacji językowej”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi, doktoranci SD UJK oraz studenci polonistyki. Bardzo dziękujemy za przybycie i rozmowy z naszymi gośćmi z Włoch.

 

 

Drugiego dnia (o5.12.2023 r.) wizyty naszych partnerów z Włoch❤️. Zwiedziliśmy kampus, odwiedziliśmy Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, odbyliśmy warsztaty szkoleniowe w bibliotece oraz uczestniczyliśmy w spotkaniu z młodzieżą z rady konsultacyjnej Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży.

 

 

W dniu 04.12.2023 r. włoscy partnerzy projektu „Młoda polszczyzna na styku kultur – promocja, wiedza, edukacja ” spotkali się w Rektoracie UJK z prof. dr hab. Stanisławem Głuszkiem, rektorem UJK. Spotkanie było częścią wizyty seminaryjnej gości z Włoch. Listy intencyjne podpisali: dr hab. Alessandro Ajress z Uniwersytetu w Bari i dr Karolina Kowalcze – Franiuk z Uniwersytetu w Genui w towarzystwie dr. hab. Anny Wileczek, prof. UJK, kierownika projektu.