O nas

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży (OJiKM) to strona, na której gromadzi się słowa, wyrażenia, frazy, memy, wirale, czyli jednostki znaczeniowe, istotne dla sposobu komunikacji i stylu bycia współczesnych młodych ludzi. Strona ma na celu popularyzację wiedzy o ich języku, wzorach i sposobach uczestnictwa w kulturze.

Młody człowiek musi odnaleźć się w wielu rolach społeczno-kulturowych. Funkcjonuje jako uczeń, uczestnik życia rodzinnego, rówieśnik, członek wielu społeczności wirtualnych, fan, konsument i prosument, wreszcie współczesny „influencer” – kreator wpływu na innych. Takiej partycypacji w kulturze towarzyszy „produkcja” wielu słów, znaków, tekstów, obrazów. Rodzą się one jako efekt relacji i podejmowanych aktywności zarówno w komunikacji bezpośredniej, jak i tej zapośredniczonej cyfrowo. Niektóre z nich są efemeryczne, inne zaś zostają na dłużej, wchodząc najpierw do języka potocznego, potem ogólnego. Świadczą nie tylko o kreatywności młodzieży, dynamice i jakości zmian kulturowych, ale stanowią także punkt dostępu do sposobu postrzegania świata przez ludzi młodych. Dokumentują standardy przechodzenia przez młodość i wpływ młodych na współczesną kulturę. Z tego powodu Obserwatorium może okazać się pomocną stroną, służąca językowo-kulturowej inkluzji i niwelowaniu międzypokoleniowych barier.

Zapraszamy zatem do współtworzenia strony i zgłaszania swoich propozycji jednostek semantycznych, które Państwa zdaniem mają wpływ na współczesny język i kulturę młodzieżową. Zostaną one opracowane przez zespól Obserwatorium i zamieszczone na niniejszej stronie. Szczegóły – w zakładce: Zgłoszenia.

Uwaga: Wszystkie cytaty, wskazujące na konteksty użycia i specyfikę znaczeniową opisywanych jednostek semantycznych, są podawane w zapisie oryginalnym.

 

 

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży powstało jako efekt projektu: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”, który został „dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”.

Zespół Obserwatorium

Kierownik
dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK (językoznawstwo, socjolingwistyka, dyskurs edukacyjny)
anna.wileczek@ujk.edu.pl

Sekretarz naukowy

dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK (językoznawstwo, socjolingwistyka)

Członkowie

dr Monika Bator (nauki o kulturze, literaturoznawstwo)

dr Bartłomiej Kotowski, UJK w Kielcach (antropologia kultury)

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK  (językoznawstwo, etnolingwistyka)

dr Agnieszka Rosińska-Mamej (pragmatyka językowa)

dr Monika Wojtkowiak, UJK w Kielcach (pedagogika)

mgr Zuzanna Bogucka, Szkoła Doktorska UJK (językoznawstwo, PhD)

mgr Dominika Czarnota-Zdybicka (pedagogika)

Koordynator ds kontaktu z młodzieżą

mgr Anita Jagun, Szkoła Doktorska UJK w Kielcach (filologia angielska, PhD)

 Rada młodzieżowa (r.szk. 2013/2024)

 • Zuzanna Salwa (przewodnicząca) 
 • Maciej Barteczko (wiceprzewodniczący)
 • Gabriela Siodłak
 • Aleksandra Gawior
 • Amelia Zagulska
 • Filip Gidel
 • Jakub Mamej
 • Jakub Zając •
 • Katarzyna Kwas
 • Marcel Wątor
 • Nadia Bis
 • Natalia Wojciechowska
 • Oliwia Świtek
 • Victoria Skóra
 • Wiktor Binkowski

Współpracownicy

 • dr Anna Róg (pedagogika społeczna) (do 01.09.2023)
 • mgr Marcin Dzikowski, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach (filologia polska) (do 01.09.2023)
 • mgr Joanna Kozub, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach (filologia polska)
 • mgr Izabella Magdziarz-Ryśkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach (filologia polska) (do 01.09.2023)
 • mgr Monika Olędzka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, IJiL (językoznawstwo; literaturoznawstwo); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach im. M. Kopernika (do 01.09.2023)
 • mgr Małgorzata Pietrzykowska (pedagogika)
 • mgr Piotr Pisiewicz, Impakt (animator kultury) (do 01.09.2023)
 • mgr Piotr Raczyński (pedagogika, do 31.01.2022)
 • mgr Rafał Skrok, Zespół Szkół imienia Juliusza Verne’a w Kielcach (filologia polska) (do 01.09.2023)
 • mgr Maja Moskwa, III Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida 

Partnerzy

 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
 • Uniwersytet Otwarty UJK w Kielcach
 • Stowarzyszenie „IMPAKT”
 • Stowarzyszenie Wesoła 54
 • Regionalne Centrum Wolontariatu
 • Fundacja „Szansa dla Niewidomych”
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – Oddział w Kielcach
 • Wydawnictwo Naukowe PWN – Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku

 

 

Note: Carousel will only load on frontend.

Szukaj hasła

Generic selectors
Exact matches only
Szukaj
Szukaj
Post Type Selectors