Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży*

(*Formularz należy przesłać na adres: obserwatorium.mlodziezy@ujk.edu.pl)

Jednostka: słowo/ wyrażenie/ frazeologizm/ mem/ shot/ screen[1] itd
 

 

Znaczenie/ znaczenia
 
Kontekst (Przykład fragmentu tekstu w którym zgłaszana jednostka została użyta)
 

 

Okoliczności użycia i lokalizacja (Kto, gdzie i kiedy użył danej struktury)
 

 

Lokalizacja (Nazwa strony internetowej/ link/ zrzut ekranu[2] wraz z datą dostępu (w wypadku materiałów cyfrowych)
 

 

E-mail osoby zgłaszającej
 

[1] Możliwy format struktur graficznych to: jpg, jpeg, png, gif, pdf.

[2] Zrzuty ekranu muszą być zanonimizowane, nie mogą zawierać danych osobowych.