O nas

„Młoda polszczyzna na styku kultur. Promocja – wiedza- edukacja” – to międzynarodowy projekt, którego celem jest prezentacja języka młodego pokolenia jako ważnego kodu komunikacyjnego i kulturowego poza granicami kraju. We współpracy z partnerami z Uniwersytetu w Bari, Genui, Turynie oraz przy współudziale Stacji Naukowej PAN w Rzymie będziemy analizować współczesną młodomowę w sytuacjach „przesunięć” językowych i kulturowych. Wiedza o młodomowie jako „punkcie dostępu” do interpretacji świata przez współczesną młodzież pojawi się też na wykładach i warsztatach dla uczniów i studentów, tłumaczy, włoskich polonistów, lektorów pedagogów oraz rodziców.