Młodzieżowe Słowo Baroku

Satyryczny filmik reklamowy zapowiadający serial pt.:  „1670” wyprodukowany w 2023 r. i wyświetlany na platformie Netflix, nawiązujący do plebiscytu Młodzieżowe Słowa Roku wydawnictwa PWN. Głównym motywem są „obrady pod Młodzieżowe Słowo Baroku” odbywane w karczmie, podczas których właściciel połowy wsi – Jan Paweł Adamczewski w towarzystwie Andrzeja – drugiego właściciela oraz członków rodziny analizuje propozycje zgłaszanych słów, odpowiednio je interpretując, aby wybrać to najbardziej odpowiednie, „bo kto ma wiedzieć lepiej, co w trawie piszczy, jak nie rodzic”. Wśród propozycji znalazły się: „gigahop” 'to chłop idealny, rosły, wzbudzający podziw’; ikona 'chłop pracuje na polu i kona’; „potop” 'jak nas Szwedzi powybijali i ograbili’, „pańszczyzna” 'feminatyw dla pań; chłopki i chłopi po równo pracują w polu’; „cep” 'element nowych technologii; przedmiot do młócenia zboża’; piekło 'efekt spalenia na słońcu lub kara za odsłonięcie ciała’.

Wśród nawiązań do słownictwa młodzieżowego pojawia się także słowo „dzban” (MSR 2018) i aluzja do trendu popkultury młodzieżowej (por. słowa dialogu „-Mnie tam wystarczy, że jest Jan Paweł. -Dla mnie za mało żółty”) związany z memami, tzw. cenzopapa, krytykującymi nadmierny kult Jana Pawła II w Polsce. Ich elementem był żółty kolor charakterystyczny dla reprodukowanych wizerunków papieża.

Materiał dostępny pod linkiem: https://www.facebook.com/watch/?v=329544586502869

Opracowanie: Anna Wileczek