Strona główna » Hasła » random

random

1. 'przypadkowa osoba niepowiązana z mówiącym żadnymi relacjami’,

2. 'nieznany, obcy’

3. 'anonimowa osoba  zachowująca się nieracjonalnie, dziwak’

Wyraz pochodzi z j ang., gdzie występuje w znaczeniu 'przypadkowy, wyrywkowy, losowy’, choć słowniki przytaczają także nieformalne użycia rzeczownikowe (zob. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/random_1).

W polskim slangu słowo odnosi się głownie do osób, gdyż funkcję określania cechy czy waloru osoby, zjawiska, przedmiotu określa neologizm randomowy ’przypadkowy, losowy, dziwny’.

W słowniku Miejski.pl słowo funkcjonuje od 2010 r. (zob. https://www.miejski.pl/slowo-random).

Jest starszym, choć ciągle używanym synonimem NPC.

W 2022 znalazł się na 7 miejscu najpopularniejszych, młodzieżowych słów w internecie według raportu przygotowanego przez portal Nadwyraz.pl (zob. https://nadwyraz.com/blog-raport-15-najpopularniejszych-slow-mlodziezowych-w-internecie-w-2022).

Przykłady użycia:

1. Jakiś random, bij/  https://www.margonem.pl/profile/view,9782524#char_1354698,hutena;

2. Najlepszy streamer i jakiś random, który to który Miłego dnia❤ / https://www.instagram.com/p/CXToxfvDP1K/?img_index=1;

3. -Kto to był? – Nie wiem, jakiś random! / Z/

4. Oto Random. Randomowi politycy, randomowy ppl, randomowe lotnisko / https://www facebook com/groups/radom/ (Za: Pilińska A. (2023), KRAKUŚ, RADOMEK, WARSZEWIK I GDAŃSKMEN – UWAGI O EKSPRESYWNEJ POTENCJI SŁOWOTWÓRCZEJ WYBRANYCH NAZW MIAST, „LingVaria” 1(35), s. 253–268).

5. Poproszę audio, pani random! /https://mmponline.pl/artykuly/257971,random-storytel-walczy-o-internetowego-oscara.

(Zgłoszenie: 10.10.2023, oprac. Marzena Marczewska, Anna Wileczek)

Szukaj hasła

Generic selectors
Exact matches only
Szukaj
Szukaj
Post Type Selectors